Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği (AMEİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuncel, S. D. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.

Sorumlu Yazar: 
Semiyha Dolaşır Tuncel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: