Beden Eğitimi Öğretmenleri Ölçme Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gümüşbaş-Yaykın, N., Cengiz, C., ve Serbes, Ş. (2018, 9-11Mayıs ). Beden Eğitimi Öğretmenleri Ölçme Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Nurdan Gümüşbaş Yaykın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: