Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğraş, S. ve Serbes, Ş. (2019). Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Sinan UĞRAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: