Bayley Bebekler İçin Zihinsel ve Devimsel Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozelli, L. B. (1978). Bayley Bebekler İçin Zihinsel ve Devimsel Ölçek ile bir ön çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 20(1-2), 35.

Sorumlu Yazar: 
Lale B. Özelli
Geçerlik: 

Veriler üzerinde 2X3 varyans analizi deseni uygulanmıştır. Zihinsel ve Devimsel puanlar üzerinde ayrı ayrı varyans analizleri yürütülmüştür. Zihinsel Puanlar yönünden, Ankara ve Yozgat örneklemleri arasında, varyans analizinde bir farklılık gözlenmemektedir. Yaş gruplaro arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F=8739.16 p<.01). Devimsel Ölçekte ise Ankara ve Yozgat bebekleri arasındaki farklılık anlamlı değildir. Ancak yaş, grupları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır (F=240.14, p<.01). Zihinsel ve devimsel ölçeklerin kendi aralarında yüksek korelasyon bulunmuştur.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: