BAU Çocuklar İçin Mindfulness Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşkın, S. Z. ( 2018). Okul çağı çocuklarının mindfulness seviyelerinin ölçülmesi: BAU Çocuklar için Mindfulness Ölçeğinin (BAU-ÇMÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Zeynep Taşkın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: