Selfitis Hastalık Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıraç. R., Erişen, M., A., Çiftçi, Kıraç, F., & Uyar, S. (2021). Selfitis Disease Behavior Scale: Turkish validity and reliability study. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(1), 81-86. doi: 10.5152/ADDICTA.2021.21011

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Akif ERİŞEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: