Bakım Kültürü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gulsen, M., & Kutlu, A. (2021). Adaptation and validation of the Turkish version of the Caring Culture Survey. Journal of Nursing Management.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Gülşen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 14 madde

Derecelendirme: 
7’li (1= asla – 5= her zaman)
İletişim: 
PDF: