Bağlama Performansı Ölçme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Börekci, A. ve Dalkıran, E. (2020). Bağlama Performansı Ölçme Aracı’nın (BPÖA) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1726- 1759.

Sorumlu Yazar: 
Alper Borekci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: