Bağışlar-Merkezi Bütçe Sistemi Okul Yöneticileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sözen, N., ve Özil, L. (2021). Bağışlar-Merkezi Bütçe Sistemi Okul Yöneticileri Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(2), 290-307.

Sorumlu Yazar: 
Nurhüda Sözen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: