Piyano Performansı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Grançer-Okay, N. (2010). Piyano performansının değerlendirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Neşe Grançer Okay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

PPDÖ’nün iç tutarlılık katsayıları oldukça yüksek bulunmuştur. Ölçeğin Piyanoda Postür boyutu için alpha değeri α= , 910; GamArpej boyutu için alpha değeri α= , 915; Etüt boyutu için alpha değeri α= , 966; Barok Dönem Eseri boyutu için alpha değeri α= , 973; Klasik Dönem Eseri boyutu için alpha değeri α= , 945; Serbest Dönem Eseri boyutu için alpha değeri α= , 945 olarak bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda Serbest Dönem Eseri boyutunda yer alan maddelerin PPDÖ’nün içinde en yüksek total alpha değerine sahip maddeler oldukları söylenebilir.

60 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır.
Piyanoda Postür(13 m): Klavyeyi ortalayarak oturma
Gam-Arpej(10 m): Gam ve arpej notalarını doğru çalma
Etüt(8 m): Notaları doğru çalma
Barok Dönem Eseri(9 m): Doğru parmak numaralarını kullanma
Klasik Dönem Eseri(10 m): Eseri takılmadan, istikrarlı bir tempoda çalma
Serbest Eser(10 m):Eserin stil özelliklerine göre doğru teknikleri uygulama ( tril, staccato, legato, akor, oktav..vs)

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme ölçeği (1: Gerekli, 2: Yararlı ancak gerekli değil, 3: Gerekli değil)
İletişim: