Bozuk Düzeni Bağlama Eğitiminde Başlangıç Düzeyi Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özata, C. & Kalyoncu, N. (2021). Bağlama eğitiminde başlangıç düzeyine yönelik bir performans değerlendirme ölçeği geliştirme. Eurasian Journal of Music and Dance, 2021(19), 1-25.

Sorumlu Yazar: 
Nesrin Kalyoncu
Geçerlik: 

1) Kapsam geçerliliği işlemleri yapılmıştır.

2) Yapı geçerliliği işlemleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach α güvenilirlik katsayısı r=0,956

23 madde

Örnek madde:

Madde 10: Ezgideki üst ve alt tezene vuruşlarını, yönlerine uygun biçimde yapabiliyor

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi derecelendirme
İletişim: