Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gün, E. (2014). Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Sorumlu Yazar: 
Elmas Gün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: