Bağlamsal Değerlendirme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017). Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli bireylerin problem davranışlarının bağlamsal değişkenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(2), 209- 224. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.316356

Sorumlu Yazar: 
Bülbin Sucuoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: