Çocuk Uyumu ve Anne Baba Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buran, B. Ş. (2015). Çocuk Uyumu ve Anne Baba Yeterlik Ölçeği 2-12 yaş (child adjustment and parent effıcacy scale-CAPES)’ın toplum ve klinik örneklemlerinde Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi [Tıpta uzmanlık tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Burçin Şeyda BURAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: