Bağımsız Öğrenme Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saraç, S., Karakelle, S. ve Whitebread, D. (2019). Okul öncesi çocuklar için bağımsız öğrenme davranışları ölçeği 3-5 (BÖD 3-5): Türkçe formu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 18(3), 1093-1106. doi:10.17051/ilkonline.2019.610148

Sorumlu Yazar: 
Seda Saraç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: