Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Tanı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çiğdemoğlu, C., ve Arslan, H. Ö. (2017). Atmosfer ile ilgili çevre problemleri konularında kavram yanılgılarını tespit eden üç aşamalı tanı testinin Türkçeye uyarlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671-699.

Sorumlu Yazar: 
Harika Özge Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: