Atriyal Fibrilasyon Şiddet Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eren, N. K., Tülüce, S. Y., Kılıçaslan, B., Nazlı, C., & Ergene, A. O. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the university of Toronto atrial fibrillation severity scale. Turkish journal of medical sciences, 44(6), 996-1001. doi: :10.3906/sag-1304-104

Sorumlu Yazar: 
Nihan Kahya Eren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: