Ataksi Değerlendirme ve Derecelendirme Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Salcı, Y., Fil, A., Keklicek, H., Çetin, B., Armutlu, K., Dolgun, A., … & Karabudak, R. (2017). Validity and reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) and the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in multiple sclerosis patients with ataxia. Multiple sclerosis and related disorders, 18, 135-140.

Sorumlu Yazar: 
Y. Salcı
Geçerlik: 

Yapı Geçerliği: Faktör analizi sonucunda ICARS ölçeğinin 5 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: SARA ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa, a=.93 , ICARS ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.95 olarak ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

ICARS ölçeği 19 madde ve 5 faktörden oluşmaktadır.
Posturel ve Duruş bozukları (7m):
Ekstremite Hareket bozuklukları (7m):
Konuşma bozuklukları (2m):
Okülomotor açıklar (3m):
17. madde tek başına 5. Faktör sayılmıştır

Derecelendirme: 
İletişim: