Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, F., Balal, M., Demir, T., Alparslan, Z. N. ve Sarıca, Y. (2016). Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası’nın Türkçe’ye uyarlanması ve güvenirlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi , 53, 229-233. DOI: 10.5152/npa.2016.11334

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: