Deliryum Derecelendirme Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cinar, M. A., Ozmenler, K. N., Ozsahin, A., & Trzepacz, P. T. (2014). Reliability and validity of the Turkish translation of the Delirium Rating Scale-Revised-98. Dusunen Adam, 27(3), 186-193.

Sorumlu Yazar: 
M. Alper Cinar
Geçerlik: 

Geçerlik: DRS-R-98’in eşzamanlı geçerliliği, bilişsel bozulmanın deliryumun bir bileşeni olduğu ölçüde MMSE ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Ölçeğin türkçe formu için geçerli olduğu ortaya çıktı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin türkçe versiyonunun iç tutarlılık katsayısı Cronbach alfa α=.95 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Ölçek 16 maddeden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
4’lü Likert Tipi ( 0-3)
İletişim: