Astronomiye İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, H., E. & Keleş, Ö. (2017). Development of the Scale of Interest in Astronomy: Validity and reliability studies. Journal of Theory and Practice in Education, 13(1), 35-54.

Sorumlu Yazar: 
Hülya ERTAŞ KILIÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: