Askerî Lidere Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilbaş, İ. (2014). Askeri lidere duyulan güvenin öncülleri: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: