Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaygısız, Ö. C. (2004). Askeri öğrenci duyuşsal nitelikler ölçeğinin geliştirilmesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna alınan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu ve sivil kaynaklı öğrencilerin bu nitelikler bakımından karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Özgür Can Kaygısız
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmaları için hesaplanan madde test korelasyonları neticesinde 30 madde ölçekten çıkarılmış ve 19 madde ters çevrilmiştir.32 madde de ifade ediliş bakımından düzenlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin ilk halinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. İkinci halinde ise .94 olduğu görülmüştür. Ayrıca test tekrar test güvenirliği de hesaplanmış ve puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Hiç Katılmıyorum – 5=Tamamen katılıyorum)
İletişim: