Aşı Tereddütü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalnız Dilcen H, Dolu İ, Turhan Z. Validity and reliability study of the vaccine hesitancy scale in Turkish sample. Eur Res J 2022;8(1): XX-XX. DOI: 10.18621/eurj.842535

Sorumlu Yazar: 
Hacer Yalnız Dilcen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: