Artritli Bireylerde Öz-etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünsal, A. & Kaşıkçı, M. (2008). Artritli breylerde öz-etkililik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1), 40-50

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: