Gerçeklik Şoku Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, M. ve Büyükgöze, H. (2016). Gerçeklik Şoku Beklentisi Ölçeği’nin uyarlaması ve aday öğretmenler üzerine bir uygulama [The adaptation of Reality Shock Expectation Scale and a study on prospective teachers]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 243-257.

Sorumlu Yazar: 
Hilal Büyükgöze
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

9 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
7li derecelendirme
İletişim: