Askerlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pınar, Ç. (1999). Hava Harp Okulu öğrencilerinin genel özellikleri ile akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: