Argümantasyon Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, E., Çetin P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 13(3), 1014-1032.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 6 maddeden oluşmaktadır.
Aynı odada bulunan nesneler genellikle farklı sıcaklıklarda hissedilirler. Birisinin aynı odada bulunan çeşitli nesnelerin sıcaklıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadeyi iddia ettiğini varsayın, hangisi bu iddia için en ikna edici argümandır?
İddia: Aynı odada bulunan nesnelerin sıcaklıkları farklı hissedilse bile aslında sıcaklıkları aynıdır. Çünkü …
… sıcaklıklarını ölçtüğümüzde masa 23.4 0C, metal sandalyenin ayağı 23.1 0 C,bilgisayar klavyesi 23.6 0 C idi.
… aynı sıcaklıkta olsalar bile, iyi iletkenler kötü iletkenlerden farklı sıcaklıkta hissedilir.
… aynı ortamda bulunan nesneler aynı sıcaklığa gelene kadar enerji alırlar ya da enerji verirler.
Laboratuvarda elde ettiğimiz veriler şunu kanıtlamıştır: Bilgisayarın fare altlığının sıcaklığı da, plastik masanın sıcaklığı da 23 0 C idi.
…nesneler ne kadar iyi iletken ya da yalıtkan olduklarına bağlı olarak farklı miktarda ısı enerjisi alır
ve verirler.
… ders kitabımızda, aynı odada bulunan tüm nesnelerin, sonunda aynı sıcaklığa ulaşacağı yazılıdır.
… metal sandalyenin ayağı daha soğuk hissedilmesine rağmen, tahta masa ve metal sandalye ayağının sıcaklıklarını 230
C olarak ölçtük. Eğer metal sandalyenin ayağı gerçekten daha soğuk olsaydı onun
sıcaklığının masanın sıcaklığından daha düşük olması beklenirdi.

Derecelendirme: 
Sırlama (1 = Bu yorum, argümana karşı yapılan en güçlü itirazdır. – 6 = Bu yorum, argümana karşı yapılan en zayıf itirazdır. )
İletişim: