Arapça Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, Y. ve Yapıcı, A.(2016). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği). Çukurova üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-142.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: