Antisosyal İnançlar ve Tutumlar Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hurioglu, L., & Tümkaya, S. (2016). The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective. Universal Journal of Educational Research, 4(7), 1614-1628.

Sorumlu Yazar: 
Lili Hurioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: