Kültürleşme Stratejileri ve Tutumları Ölçeği (Arapça Versiyonu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karataş, S., Crocetti, E., Schwartz, S. J., & Rubini, M. (2020). Understanding adolescents’ acculturation processes: New insights from the intergroup perspective. New Directions for Child and Adolescent Development, 1–19. https://doi.org/10.1002/cad.20365

Sorumlu Yazar: 
Savaş Karataş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/