Seçmeli Ders Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslım, G., Tekindal, M. A. & Yaşar, A. (2020). Evaluation of Factors Affecting Elective Course Preferences: Example of Faculty of Veterinary Medicine Validity and Reliability Study. Kocatepe Vet J., 13(4), 347-356. doi: 10.30607/kvj.759613

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Aslım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: