Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2017). Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15 (1), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Bijen Filiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: