Antrenörlüğe Yönelik Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, Ç. V. (2020). Antrenörlüğe yönelik tutumların ölçülmesi: bir ölçek geliştirme çalışması. International Sport
Science Student Studies, 2
(1), 36-47.

Sorumlu Yazar: 
Çalık Veli Koçak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: