Genel Tutumlar Ve İnanışlar – 2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Artiran, M., DiGiuseppe, R. A Turkish Translation of a Measure of Irrational and Rational Beliefs: Reliability, Validity Studies and Confirmation of the Four Cognitive Processes Model. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy. 38, 369–398 (2020). https://doi.org/10.1007/s10942-020-00340-9

Sorumlu Yazar: 
Murat Artıran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. İnsanlar bana saygısızca davranırlarsa, bu onların işe yaramaz, terbiyesiz insanlar olduğunu göstergesidir.
2. Etrafımdaki önemli kişiler tarafından sevilmiyorsam bu onların değersiz olduklarını gösteren bir şeydir.
3. Yaptığım işleri yetersiz bulan insanların gözümde değeri hiç yoktur.

72 madde

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: