Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atik, A. D., ve Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi , 16(1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Sorumlu Yazar: 
Ali Derya ATİK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: