Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaba, İ. & Doğan, T. (2021). Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies – Education, 16(3), 1547-1572. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.50008

Sorumlu Yazar: 
İlker Kaba
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

50

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: