Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, S., Demirhan, H., Çınar, İ. Ö., Sevil, Ü., ve Alataş, E. (2014). Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanterinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Pamukkale Tıp Dergisi, 7(2), 125-130.

Sorumlu Yazar: 
Sevgi Özkan
Geçerlik: 

AFDE’nın alt ölçek yapısının incelenmesi yoluyla yapı geçerliliğinin tekrar bir değerlendirmesi yapılmıştır. Gebelikten sonra fonksiyonel statü ifadesi, bu kavramın altı boyutunu (ev içi, sosyal ve toplumsal, çocuk bakımı, öz bakım, mesleki, ve eğitim faaliyetlerini) kapsadığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Test- tekrar test güvenilirliği toplam AFDE puanı için 0.99, ölçekler için 0.73 ile 0.98 arasında belirlenmiştir.

Ölçek 44 madde altı faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1 ve 3)
İletişim: