Doğum Sonu Konfor Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakaplan, S. ve Yıldız, H. (2010). Doğum Sonu Konfor Ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1),55-65.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: