Annelerin Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, N., Yazici, E., Dönmez, M., Noyan- Ahlatcıoğlu, E., Yavuzlar-Cıvan, H., Dülgeroğlu, D., & Yazici, A .(2017). Annelerin Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sakarya Tıp Dergisi,7(3), 138-144.

Sorumlu Yazar: 
Nazan Aydın
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda kalan 21 madde yeniden değerlendirildiğinde 4 faktörlü ve örneklemin %52.32sini açıklayan bir sonuç elde edildi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı tüm maddeler için 0.844 olarak bulunmuştur.

Ölçek 21 maddeden ve 4 faktörden oluşmaktadır.
Ön Yargı-Stigma: Çocuğu olan bir kadın ile beraber çalışmayı tercih etmem.
Özerklik/Bağımsızlık: Çalışan annelerin kendilerine güveni daha yüksek olur.
Aile ve Sosyal Uyum: Çalışan annelerin çocukları disiplinli olurlar.
Annelik Becerileri: Çalışan annelerin çocukları sık hastalanır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: