Anne Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Elibol, F., Mağden, D., ve Alpar, R. (2007). Anne Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeğinin (1-3 Yaş) Geçerlik ve Güvenirliği. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(3)- 25-31.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: