Anne Davranışları Sınıflandırma Seti

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sümer, N., Sayıl, M. ve Kazak-Berument, S. (2016). Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti. Koç Yayınları.

Sorumlu Yazar: 
Nebi Sümer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: