Anlamlandırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuğsal, T. (2019). Anlamlandırma Teorisi ve Anlamlandırma Ölçeği geliştirme çalışması: Bireylerin çevrelerindeki davranışları, olayları, işaretleri ve farklılıkları anlamlandırma durumları. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17). 483-492. https://doi.org/10.29029/busbed.499888

Sorumlu Yazar: 
Türker Tuğsal
Geçerlik: 

Temel bileşenler analizi sonucunda 20 madde, ölçeği 5 faktör ve %66.186 varyans ile açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

0.897 olarak hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu göstermektedir.

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır.
2. Hayattaki sürprizlerin sebeplerini sorgularım.
5. Çevremdeki bozulmaların işaretlerini gözlemleyip yorumlarım.
10. Çevremdeki insanlar kendilerinden beklendiği şekilde davranmadığında, bu durumu diğer insanlarla paylaşırım.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: