Andragojik Öğretim İlkeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çevik, Ö. ve Aslandağ, B. (2020). Andragojik Öğretim ilkeleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 1059-1081. doi: 10.26466/opus.63846

Sorumlu Yazar: 
Özge Çevik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: