Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Uygulanması ve Önemi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, E. (2001). Toplam kalite yönetimi ilkelerinin ilköğretim okullarında uygulanabilirliği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: