Öğretmen Denetim İlkeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Soylu, E. (2003). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen denetimlerinde denetim ilkelerini uygulamaya ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşleri (Gaziantep ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Ölçeğe faktör analizi yapılmış ve ölçeğin üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Her faktöre kapsadıkları denetim ilkelerine göre isim verilmiştir.

Güvenirlik: 

31 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: