Amaca Yönelik Pazarlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akgül, Y. (2017). Amaca yönelik pazarlama değerlendirmesi ve bir ölçek geliştirme denemesi (Doktora tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Yakup Akgül
Geçerlik: 

Ölçek geçerliliği için korelasyon matrisi ve regresyon ağırlıklarına bakılmıştır. Amaç önemi, bireysel hareket etme ve erillik dişilik faktörleri açıklanan toplam varyans değerleri (AVE) orta düzeyde geçerlilik sonucu vermiş, diğerleri ise 0,5’in üzerinde gerçekleşerek yüksek geçerlilik düzeyine sahip sonucunu vermiştir. Diğer yandan, birleşik güvenilirlik (CR) değerleri de 0,7’nin üzerinde anlamlı sonuç vermiştir

Güvenirlik: 

46 maddeden oluşur.

Derecelendirme: 
”5 tamamen katılıyorum, 1 kesinlikle katılmıyorum”, önemin belirtilmesi istenen sorularda ise “5 çok önemli, 1 hiç önemli değil” aralığı ile sorulmuştur.
İletişim: 
PDF: