Akıcı Konuşma Bozukluklarında Kaçınma ve Mücadele Davranışlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hançer, H., ve Yılmaz, S. (2020). Akıcı Konuşma Bozukluklarında Kaçınma ve Mücadale Davranışlarını Belirleme Ölçeği (AKB-KMÖ): Pilot çalışma. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 53-62. https://www.doi.org/10.46971/ausbid.641492

Sorumlu Yazar: 
Hale Hançer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: