Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği (YSVQ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvalı, M., ve Whitehead, J. (2018). Beden eğitimi ve sporda değerler ve değer distemi: Altyapı sporlarında değerler ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için genç Türk sporcu öğrencilerle bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2117-2126. doi:10.24106/kefdergi.2512

Sorumlu Yazar: 
Bahri Gürpınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7li Likert
İletişim: