Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saatçioğlu, Ö., Evren, C., & Çakmak, D. (2002). Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi’nin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye’de Psikiyatri, 4(2-3), 107-113.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: